VÄLKOMMEN TILL AKTIV BALANS
FÖRETAGET SOM GER DIG EN STRATEGI FÖR BALANS I LIVET

Hälsoundersökning med hälsoprofilbedömning

Kurser i Grounding

Kurser i Avspänning och Kontorsstretch

Konferenspauser i Qigong