Helena Söderberg är Hälsopedagog, Diplomerad avspänningspedagog och
Certifierad Massageterapeut av Branschrådet Svensk massage.

Helena har en grund som idrottslärare med examen från
Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm.

Driver företaget Aktiv Balans med uppdrag för företag och
privatpersoner i Hälsoprofilbedömning, Massage, Afrodans-gympa, Qigong och Avspänning.

Underkonsult till Pro+Fit Health AB

Några av mina uppdragsgivare:
Di Luca & Di Luca AB
Dine Food AB
Enjoy wine and spirit AB
Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)
Svenska Kyrkan, Sofia församling
Sales Support AB
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR)